Greaca pentru incepatori online dating


24-Jan-2017 15:34

Au scris despre viaţa lui Dumnezeu, despre Dumnezeu şi au scris pentru nişte oameni vii, foarte vii, energic de vii.Dumnezeu nu a lăsat scris adevărul Său unor tolomaci, unor pierde-vară sau unor păcătoşi care nu s-au pocăit, ci unor Sfinţi.Scrierile teologice ale Scripturii şi ale Părinţilor Bisericii au apărut ca mărturii personale ale adevarului şi ale iubirii inimii, scrise în mod deliberat.Ele puteau să nu fie scrise, conform Sfântului Ioan Gură de Aur [Introducerea la ], daca ne păstram inima curată, ca să contemplăm în mod direct pe Dumnezeu., tot la fel de bine putem să presupunem că nimeni nu a scris vreodată şi că, de fapt, nu există nimeni care să trăiască pe faţa acestui pământ.Putem să negăm aşa şi pe Eminescu, pentru că noi nu l-am prins în viaţă ( şi, deci, ) şi putem să credem că nici mama noastră nu există, în pofida faptului că noi existăm şi suntem înceţi la minte.

Nu poţi vorbi decât pe măsura cunoaşterii, a experienţei tale.

Prelegerea 1 în format audio ♦♦♦ 4 noiembrie 2006 Terminologie extatică şi omorârea ca viaţă În titulatura cursului nostru intră trei termeni din perspectivă patristică, a Sfinţilor Părinti ai Bisericii?